Numeratory — ręczne i automatyczne

Numeratory dzielimy na ręczne i automatyczne.

W ręcznych urządzaniach wybijany numer musimy zmieniać sami, w automatycznych robi to za nas automat.

więcej