Hasłowniki — kilka pieczątek zamkniętych w jednej obudowie!

Hasłowniki to tzw. "gotowce", czyli pieczątki, które mają fabrycznie zrobione gotowe hasła.

Ich przewagą nad typowymi pieczątkami jest to, że na taśmach hasłownika mieści się kilka, bądź kilkanaście różnych haseł. W przypadku, kiedy potrzebujemy obijać dokumenty hasłami: PRZELEW, GOTÓWKA, WPŁYNEŁO, nie musimy korzystać z 3 osobnych pieczątek. Wszystkie hasła mamy pod ręką, zamknięte w jednej obudowie.

więcej